Ακαδημία Εθελοντισμού “HELPHELLAS”

Η Ακαδημία Εθελοντισμού “HELPHELLAS” εμπιστεύτηκε την ομάδα της INFOWAY για την προβολή/προώθηση των Δράσεων της Ακαδημίας στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας της.

Η Ακαδημία στοχεύει στην ενίσχυση και διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας και φιλοσοφίας κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού στη χώρα μας, με τρόπο για πρώτη φορά οργανωμένο, θεσμικά αναβαθμισμένο και συντεταγμένο στον ευρύτερο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Scroll to Top